KBN 2018/19 Raadslede

Dr Frans Nortje

Dr Sariet Nortje

Die ontstaan van ShekinahGlory bedieninge

Die Here het pertinent en baie duidelik vir my êrens in 2012 gesê om ʼn groepie te begin waar mense kan bywoon en bedien word met prys, aanbidding, woord en gebed.

Op daardie stadium het ek nog nie ‘n dag en datum gehad nie en die Here gevra om vir my instruksies te gee wanneer die groep byeen moet kom. Ek het weereens ‘n baie duidelike antwoord gekry dat die groep gaan die eerste Saterdagoggend in Junie 07h00 begin. Dit was die 2e Junie 2012.

Die Here het dit nie pertinent gesê nie maar ek het gedink die rede waarom die Here dit op ‘n Saterdagoggend wou hê is sodat persone van ander gemeentes wat die byeenkoms graag sou wou bywoon dit ook doen sonder om noodwendig van hul eie kerkdienste afstand te doen op Sondae.

Ons het begin met volle lof en aanbidding wat deur my seun Franna gelei is tot hy getrou het in September 2012. Daarna het ons liedjies van die rekenaar af op die dataprojektor geprojekteer teen die voorste muur soos ons steeds vandag in 2015 doen. Jaco van der Walt het intussen begin berading doen by KBN en was baie ywerig om deel te word van die Saterdagoggend byeenkomste. Vandag dra Jaco by tot die suksesvolle vloei en funksionering van ShekinahGlory.

My doel was nooit om ‘n kerk of bediening te stig nie, net om ‘n lekker tyd te hê in die teenwoordigheid van God saam met mede Christene.

Die byeenkomste is aanvanklik “Heilige Gees Intimiteit” genoem en later het ons, ek glo deur die Heilige Gees leiding, die naam verander na ShekinahGlory. Shekinah Glory beteken: Shekinah is a transliteration of a Hebrew word meaning “the one who dwells” and was used to describe the light on the mercy-seat of the Ark of the Covenant in the Holy of Holies, the Shekinah symbolizing the Divine presence (Ex 25:8). The root word is “shakan” (07931) meaning to dwell, to settle down, to tabernacle with, to have a habitation and the related word mishkan (04909) tabernacle are both frequently used and both are associated with the presence of God and His Glory dwelling with man.

ShekinahGlory het gegroei van 20, 30, 40, 50 en baie kere is daar tot 60 agente van Jesus op ‘n Saterdagoggend wat die byeenkomste bywoon. Ek het weer ervaar die Here wil hê ons moet ʼn stap verder gaan en ShekinahGlory registreer as ‘n amptelike Bediening wat pastore kan orden en mense kan trou en dat daar ‘n Nuwe-testamentiese groep ontstaan en funksioneer soos die gemeente van Handelinge.

Daarvoor het ons ‘n eenvoudige doelstelling: Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. 8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Mar 16:17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

ShekinahGlory sal nie ooit ‘n programkerk word nie, maar ‘n instansie wat gelei sal word deur die Heilige Gees in die teenwoordigheid van die Here Jesus en ons Hemelse Vader konstant sal ervaar. Jy kan verseker wees dat jy elke byeenkoms verwelkom sal word deur die Salwing van die Heilige Gees, omvou sal word deur Jesus se liefdesarms en wonderwerke sal sien afkomstig van die Vader! ShekinahGlory is ‘n praktiese beweging wat fokus op die waarheid in die ware Bybel en bediening deur die gawes van die Heilige Gees!

Shalom

Dr Frans NortjeBack Back to top